Projekty Stowarzyszenia Medycyna Polska

Wszystkie
Aktualne
Zakończone

Złota rączka

W roku 2017 w budżecie Miasta Poznania, zaplanowano środki w kwocie ponad 150 tys. złotych przeznaczonych na realizację programu „ZŁOTA RĄCZKA”, którego pilotaż przeprowadzono w IV kwartale 2016 r. W jego trakcie z usługi skorzystało ok. 150 osób. Celem programu jest dotarcie do seniorów z bezpłatną pomocą przy drobnych, domowych usterkach. Program kierowany jest do emerytów w wieku 65+, mieszkających na terenie miasta Poznania, zwłaszcza osób samotnych, którzy nie potrafią poradzić sobie z wykonaniem podstawowych czynności technicznych (wymiana żarówki, klamki, wbicie gwoździ, cieknący kran, spłuczka i podobne drobne czynności, nie wymagające szczególnej specjalistycznej wiedzy oraz specjalistycznych uprawnień).


Kącik dla seniora

Projekt „Kącik dla seniora” stworzony został z myślą o seniorach z Poznania, którzy chcą podtrzymywać swoją aktywność fizyczną, psychiczną, społeczną oraz edukacyjną. Zakłada on udział seniorów w edukacyjnych wykładach oraz warsztatach, poprawę kondycji fizycznej poprzez zajęcia rehabilitacyjne w sali oraz w wodzie, aktywizację i przeciwdziałanie samotności przez integrację i wspólne uczestnictwo w wydarzeniach integracyjno - kulturalnych, jak również wsparcie psychologiczne, dzięki spotkaniom w grupie wsparcia. Beneficjenci projektu będą mieć dowolność w dobieraniu aktywności poprzez zapisy na poszczególne spotkania/zajęcia. Tegoroczny projekt realizowany będzie w terminie 01.02.2017 – 31.12.2017, a z oferty Kącika będzie mógł skorzystać każdy chętny senior z Poznania.


Miejska rehabilitacja dla seniorów

Miejska rehabilitacja dla seniorów kierowana jest do osób z chorobami przewlekłymi, potrzebujące kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej w szczególności do osób ze schorzeniami neurologicznymi, reumatologicznymi, ortopedycznymi, po urazach oraz po zabiegach chirurgicznych. Projekt Miejska rehabilitacja dla seniorów MRS - powstał z myślą o wszystkich osobach w wieku 65+, które chciałyby zadbać o swoje zdrowie oraz odpowiednią kondycję psychiczną i fizyczną. Zapewnienie możliwości korzystania z zabiegów rehabilitacji leczniczej przyczyni się w ogromnym stopniu do podtrzymywania samodzielności i sprawności fizycznej u seniorów. MRS to innowacyjny projekt, w którym wykorzystano wiedzę specjalistów w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji. Projekt realizowany będzie w Poznaniu w terminie 01.02.2017 – 31.12.2017.

Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej

MCAS to projekt Stowarzyszenia Medycyna Polska realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Tarnowa. Głównym jego celem jest podtrzymanie aktywności osób starszych, zarówno tej społecznej jak i fizycznej. W ramach MCAS zaplanowano szereg ciekawych inicjatyw, m.in. warsztaty komputerowe i językowe, zajęcia z fizjoterapeutą, Nordic Walking czy wspólne imprezy i wyjazdy integracyjne. W poprzedniej edycji w projekcie wzięło udział ponad 330 osób. Projekt MCAS jest bezpłatny i kierowany do mieszkańców Tarnowa w wieku 55 +.

Centrum Zintegrowanej TeleOpieki i Usług Domowych

Zintegrowane Centrum Opieki to kompleksowe wsparcie dla 550 osób starszych, w tym niepełnosprawnych. Innowacyjny na terenie całej Polski projekt zakłada zintegrowanie nowoczesnych rozwiązań IT tworzących system teleopieki oraz telemedycyny w ramach Centrum Teleopieki i Centrum Usług Domowych obejmujących wsparcie, m.in. asystenta osób starszych niepełnosprawnych, wolontariuszy, pomoc sąsiedzką, opiekę pielęgniarską, rehabilitacyjną, psychologiczną oraz medyczną, jak również Rzecznika Praw Osób Starszych i Niepełnosprawny. Zintegrowane Centrum Opieki powstanie w ramach projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Info-tech-med

Głównym założeniem projektu jest stworzenie wysokiej jakości infrastruktury pro rozwojowej dla potrzeb rozwoju innowacyjnych inicjatyw biznesowych oraz wspomagających rozwój gospodarki opartej w głównej mierze na wiedzy. Projekt zakłada współpracę środowisk naukowo badawczych i biznesowych z sektora medycznego, technologicznego, edukacyjnego w zakresie upowszechniania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań pozwalających na poprawę jakości i wydajności procesów leczenia.Poland Cares

Projekt rozwoju turystyki medycznej realizowany jest przez Klaster Medyczny MedCluster, którego koordynatorem jest Stowarzyszenie Medycyna Polska. Zakłada on stworzenie kompleksowej oferty usług medycznych i okołomedycznych dla potencjalnych pacjentów z Polski oraz za granicy. Poland Cares oferuje usługi w zakresie szczegółowo zaplanowanego pobytu wypoczynkowego połączonego z dostępnymi pakietami medycznymi.