Zarząd główny Stowarzyszenia Medycyna Polska

Andrzej Witek

Prezes Zarządu Głównego

Paweł Popek

Wiceprezes Zarządu Głównego

Paweł Gądek

Skarbnik